Regulamin zawodów

Regulamin zawodów Triathlon Bytów 2024

 

Regulamin zawodów Triathlon Bytów 2024

 I CEL

 1. Upowszechnienie triathlonu wśród młodzieży i dorosłych jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Bytowa.
 3. Promowanie regionu gminy Bytów.

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem zawodów jest firma Hubert Król Trener Triathlonu NIP 6662005459, REGON: 362963927.
 2. Gospodarzem zawodów jest Miasto Bytów.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawody odbędą się 18 sierpnia 2024 roku w Bytowie.
 2. Start i meta zlokalizowane będą na terenie plaży przy jeziorze Jeleń.
 3. Godzina startu zostanie opublikowana na stronie internetowej zawodów www.triathlonbytów.pl.

IV. DYSTANSE I LIMITY CZASOWE

 1. Zawody odbędą się na dwóch dystansach:
 1. 1/8IM 0,475 km etapu pływackiego, 22,5 km etapu kolarskiego i 5,25 km etapu biegowego.
 2. 1/4IM 0,95 km etapu pływackiego, 45 km etapu kolarskiego i 10,50 km etapu biegowego.
 3. Limit czasowy na dystansie 1/8IM :
 1. etap pływacki 15 minut,
 2. etap pływacki oraz kolarski 1 godzina 15 minut,
 3. etap pływacki, kolarski oraz biegowy 2 godziny,
 4. Limit czasowy na dystansie 1/4IM :
 1. etap pływacki 30 minut,
 2. etap pływacki oraz kolarski 2 godzina 30 minut,
 3. etap pływacki, kolarski oraz biegowy 4 godziny,
 1. Po upływie limitu czasu zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia trasy zawodów. Kontynuowanie zawodów po upływie limitu odbywa się na własną odpowiedzialność zawodnika.
 2. Zasady dokonywania zmian w sztafetach: T1 – zawodnik na rowerze czeka na pływaka przy rowerze umieszczonym na stojaku rowerowym i startuje dopiero po dobiegnięciu pływaka do właściwego boksu przy stojaku. T2 – zawodnik biegnący czeka, aż zawodnik jadący na rowerze wstawi rower na stojak przy właściwym boksie i dopiero wtedy rusza na trasę biegową.

V. TRASA ZAWODÓW

 1. Szczegółowa trasa zawodów zostanie opublikowana na stronie internetowej zawodów www.triathlonbytow.pl . Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy zawodów oraz jej długości.
 2. Etap pływacki odbędzie się na akwenie Jeleń (start wspólny)
 3. Etap kolarski odbędzie się przy całkowitym zamkniętym ruchu w konwencji non drafting.
 4. Etap biegowy odbędzie na terenie ścieżek rowerowych w Bytowie.

VI. UCZESTNICTWO

 1. W zawodach na dystansie 1/8IM  może wziąć udział osoba, która w dniu zawodów ukończy 14 lat i więcej, a na dystansie 1/4IM 18 lat i więcej.
 2. Każdy zawodnik startujący w zawodach musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów.
 3. Zawodnik pełnoletni startuje w zawodach na własną odpowiedzialność i przyjmuje związane z tym ryzyko.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zobowiązani są do podpisania oświadczenia na udział w zawodach osoby niepełnoletniej.
 5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).
 6. W wyścigu sztafet oprócz drużyn składających się z 3 kobiet lub 3 mężczyzn dopuszcza się start drużyn mieszanych składających się z 2 kobiet i jednego mężczyzny lub 2 mężczyzn i 1 kobiety.

VII. REJESTRACJA

 1. Rejestracji na zawody można dokonać poprzez formularz rejestracyjny, dostępny na stronie www.triathlonbytow.pl w zakładce „ZAPISZ SIĘ” od 20 lutego 2024 do 15 sierpnia 2024 roku lub do wyczerpania miejsc.
 2. Limit miejsc dla uczestników wynosi 250 osób na dystansie 1/8IM  oraz 250 osób na dystansie 1/4IM.
 3. Limit miejsc dla sztafet wynosi 20 drużyn na każdym z dystansów.
 4. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz oraz uiszczenie aktualnej opłaty startowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu miejsc oraz zapraszania osób do startu po wyczerpaniu miejsc.
 6. Każda ze zgłoszonych sztafet (wszyscy zawodnicy z drużyny) musi zostać zweryfikowana w biurze zawodów.
 7. Zgłoszenia sztafety wraz z wniesieniem opłaty startowej dokonuje kapitan drużyny, który logując się na swoje konto, dopisuje do swojej drużyny poszczególnych zawodników

VIII. OPŁATY STARTOWE

 1. Wysokość opłaty startowej na dystansie 1/8IM  (indywidualnie):
 1. do dnia 29.02.2024 roku- 179,00 zł
 2. do dnia 31.03.2024 roku- 189,00 zł
 3. do dnia 30.04.2024 roku- 199,00 zł
 4. do dnia 31.05.2024 roku- 209,00 zł
 5. do dnia 30.06.2024 roku- 219,00 zł
 6. do dnia 31.07.2024 roku- 229,00 zł
 7. do dnia 15.08.2024 roku- 239,00 zł
 8. Wysokość opłaty startowej na dystansie 1/4IM  (indywidualnie):
 1. do dnia 29.02.2024 roku- 199,00 zł
 2. do dnia 31.03.2024 roku- 209,00 zł
 3. do dnia 30.04.2024 roku- 219,00 zł
 4. do dnia 31.05.2024 roku- 229,00 zł
 5. do dnia 30.06.2024 roku- 239,00 zł
 6. do dnia 31.07.2024 roku- 249,00 zł
 7. do dnia 15.08.2024 roku- 259,00 zł
 8. W dniu zawodów organizator ustala opłaty startowe w poniższych kwotach:
 1. dystans 1/8IM (indywidualnie)- 280,00 zł
 2. dystans 1/4IM (indywidualnie)- 300,00 zł
 1. Wysokość opłaty startowej na dystansie 1/8IM  (sztafety) do dnia 15.08.2024 roku- 349,00 zł
 2. Wysokość opłaty startowej na dystansie 1/4IM (sztafety) do dnia 15.08.2024 roku- 399,00 zł
 3. Opłaty startowej można dokonać za pośrednictwem portalu internetowego przelewy24. 
 4. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
 5. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 7. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 8. Zwrot opłaty startowej w wysokości 50% wpłaconej kwoty jest możliwy do 31 maja 2024 roku.
 9. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w terminie do 31 maja 2024. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 25,00 zł.

IX. PAKIET STARTOWY 

 1. Każdy zawodnik otrzyma:
 1. numer startowy,
 2. chip do pomiaru czasu (zwrotny),
 3. obsługę pomiaru czasu,
 4. obsługę sędziowską Polskiego Związku Triathlonu
 5. medal pamiątkowy ukończenia zawodów,
 6. opiekę medyczną pierwszej pomocy w czasie trwania zawodów,
 7. opiekę WOPR

X. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w okolicy plaży Jeziora Jeleń.
 2. Biuro Zawodów będzie czynne w przeddzień imprezy oraz w dniu imprezy zgodnie z opublikowanym harmonogramem.

XI. POMIAR CZASU

 1. Pomiar czasu podczas triathlonu wykona profesjonalna firma do pomiaru czasu przy pomocy chipów pasywnych.
 2. Punkty kontrolne będą się znajdować: po wyjściu z wody, po wyjściu ze strefy zmian, oraz na mecie biegu.
 3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
 4. Niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika – chip nie może być schowany pod pianką!
 5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego i chipa.
 6. Do udziału w zawodach nie będzie wymagana licencja PZTri.
 7. W przypadku zgubienia chipa na części pływackiej zawodnik jest zobowiązany zgłosić się do sędziego bezpośrednio przy wejściu do strefy zmian i pobrać zapasowy chip, z którym ukończy rywalizację.
 8. Nieuwzględnienie zawodnika w wynikach, wynikające z niepoprawnie zamocowanego chipa (umieszczenie pod pianką) nie stanowi podstawy do protestu.
 9. Do każdej sztafety przypisany jest jeden chip do pomiaru czasu, który startujący zawodnicy muszą przekazać sobie w strefie zmian.

XII. DEPOZYT

 1. Depozyt będzie dostępny w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 15.00 w okolicach plaży, który będzie odpowiednio oznakowany.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony, itp.). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem (koordynatorem depozytu).

XIII. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

 1. Klasyfikacja generalna: kobiet i mężczyzn – nagradzane miejsca: I-III
 2. Kategorie wiekowe (nagradzane miejsca I-III). dystans 1/8IM :
 • K i M 14 (14-19 lat),
 • K i M 20 (20-29 lat),
 • K i M 30 (30-39 lat),
 • K i M 40 (40-49 lat),
 • K i M 50 (50-59 lat),
 • K i M 60 (powyżej 60 lat),
 1. Kategorie wiekowe (nagradzane miejsca I-III). dystans 1/4IM:
 • K i M 18 (18-24 lat),
 • K i M 25 (25-29 lat),
 • K i M 30 (30-34 lat),
 • K i M 35 (35-39 lat),
 • K i M 40 (40-44 lat),
 • K i M 45 (45-49 lat),
 • K i M 50 (50-54 lat),
 • K i M 55 (55-59 lat),
 • K i M 60 (60 i więcej lat)
 1. W rywalizacji sztafet na dystansie 1/8IM  i 1/4IM będzie prowadzona wyłącznie klasyfikacja OPEN (bez rozróżnienia na płeć, czy wiek uczestników sztafety) – nagradzane miejsca: I-III.
 2. Będzie prowadzona klasyfikacja najlepszego mieszkańca oraz najlepszej mieszkanki Miasta Bytów na dystansie 1/8IM  oraz 1/4IM.
 3. Na dystansie 1/8IM będą przeprowadzone Ogólnopolskie Mistrzostwa Inżynierów w kategorii kobiet i mężczyzn.

XIV. NAGRODY

 1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 1/8IM  i 1/4IM :
 1.  I miejsce – statuetki, nagrody rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów,
 2. II miejsce – statuetki, nagrody rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów,
 3. III miejsce – statuetki, nagrody rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów,
 4. W kategoriach wiekowych:
 1. I miejsce – statuetki, nagrody rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów,
 2. II miejsce – statuetki, nagrody rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów,
 3. III miejsce – statuetki, nagrody rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów,
 4. Na dystansie 1/8IM w klasyfikacji kobiet i mężczyzn podczas Ogólnopolskich Mistrzostw Inżynierów.
 1. I miejsce – statuetki, nagrody rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów,
 2. II miejsce – statuetki, nagrody rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów,
 3. III miejsce – statuetki, nagrody rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów,
 4. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

XV. WYNIKI

 1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonbytow.pl w zakładce „informacje – wyniki”.

XVI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą triathlonową należy składać mailowo wraz uzasadnieniem do organizatora na adres: info@triathlonbytow.pl z dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 1. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników triathlonu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w triathlonie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji triathlonu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizuje i partnerów oraz sponsorów zawodów.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do triathlonu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018, oraz rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) r. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”.
 8. Administratorem danych osobowych jest firma Hubert Król Trener Tiathlonu, NIP 6662005459, REGON: 362963927, mail: hubert@trenertriathlonu.pl.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w przeddzień imprezy oraz w dniu imprezy w Biurze Zawodów według harmonogramu.
 2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Triathlon Bytów. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Triathlonie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania rywalizacji podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w triathlonie.
 7. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Triathlonie.
 8. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
 9. W przypadku zejścia z trasy zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze zawodów, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
 10. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 11. Zawody zostaną przeprowadzone według przepisów sportowych Polskiego Związku Triathlonu.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Organizator Triathlon Bytów